Поема «Польовий Ісус» А. Павлюка – євангелійний голос національного об’явлення

  • Юрій Ковалів

Анотація

У статті висвітлено маловідому нині постать А. Павлюка – активного письменника міжвоєнного двадцятиліття, прихильника авангардизму, полістильного у своїй творчості, в якій елементи ексресіонізму поєднувалися з сюрреалізмом, революційним романтизмом тощо. З’ясовано художню рецепцію трагедії національно-визвольних змагань в поемі «Польовий Ісус» А. Павлюка, де найбільш помітні риси експресіонізму. Розглянуто загальні тенденції експресіонізму, його розуміння як стильової течії, так і типу світобачення. Поема має нонфінальну композиційну структуру, завершується не розпачем, а вірою у відновлення історичної справедливості. Експресіонізм А. Павлюка, як і вся його творча настанова, тяжіє до ірраціонального. Ключові слова: стильова тенденція, тип світовідчуття, експресіонізм, сюрреалізм, поема, християнська містерія, ліро-епічний герой.
Опубліковано
2018-07-14