Леся Українка і Моріс Метерлінк: концепція символічної мови

  • Людмила Бондарук

Анотація

Розкрито особливості інтерпретації символізму М. Метерлінка в інтелектуально-художньому просторі творчості Лесі Українки. З’ясовано, що у п’єсі бельгійського письменника-символіста образи будуються за принципом узагальнення, вони перетворюються на символи певних думок та ідей, а у п’єсі в цілому створюють символічну картину світу, що відповідає світогляду автора. Таємничий зміст, на думку Метерлінка, може бути прихований не лише в словах і діях, а навіть у мовчанні. Вираження особливого духовного світу, як і відображення власної концепції, майстерно передано Лесею Українкою. Ключові слова: динамічність мови, концепція, символізм, перекладність, зіставлення, еквівалентність.
Опубліковано
2019-04-26