Суд як мета драматичний топос у творах Лесі Українки

  • Олександра Вісич

Анотація

Стаття присвячена аналізу метадраматичної функції сцен суду в драматургії Лесі Українки. Доведено, що судовий перформанс сприяє перемиканню драматичного модусу, комбінаційній зміні персоносфери, появі саморефлексійних мотивів. В описах суду актуалізується інстанція глядача, що часто трансформує драматичну нарацію. Ключові слова: суд, метадрама, ритуал і церемонія в драмі, реінсценізовані культурні перформанси.
Опубліковано
2019-04-26