Візія любові у творчості Лесі Українки в контексті українській літературній традиції

  • Лариса Семенюк

Анотація

У статті підсумовано дослідження любовної традиції в українській літературі, окреслено найбільш загальні тенденції й закономірності у підходах до цієї теми митців різних літературних епох – від середньовіччя до модернізму, розкрито діалектику розуміння любові у творчості Лесі Українки. Наголошено, що письменниця у своїй поетичній та драматичній творчості підносить жертовну любов, несумісну з ортодоксально-релігійним світоглядом («Одержима»), метафізичну, містичну любов, вищу за смерть («Айша і Махоммед»), вибудовує власну концепцію любові, що є ключем до розуміння її художнього світу. Ключові слова: Леся Українка, любовна традиція, «Одержима», «Айша і Махоммед», лірична поезія, драматична поема.
Опубліковано
2019-04-26