Гендерні трансформації мотиву про Пігмаліона (Олена Пчілка, Леся Українка, Б. Шоу)

  • Вікторія Соколова
Ключові слова: трансформація, гендер, інтертекстуальність, гіпертекстуальність, міф, прототекст, ефект Пігмаліона, Олена Пчілка, Леся Українка, Бернард Шоу

Анотація

У статті в компаративному аспекті розглянуто базовий міф проПігмаліона та його літературні інтерпретації. У центрі дослідження – гендернітрансформації мотиву про Пігмаліона у творчості Олени Пчілки, Лесі Українкита Бернарда Шоу.Олена Пчілка в оповіданні «Пігмаліон» вдається до гіпертекстуальності,яка полягає у повній дискредитації персонажа, для якого позиція прагненняестетичного, етичного, суспільного та національ ного ідеалу жінки було лише позою. Леся Ураїнка у своїй творчості демонструє алюзивні відсилання домотиву про Пігмаліона. Драма «Камінний господар» відтворює ідею оживленнястатуї Командора і пропонує контраверсійне переосмислення образу ДонЖуана. У драмі Лесі Українки «У пущі» реалізується ідея можливості/неможливості реалізації мистецької інтенції скульптора до створенняідеального витвору і її залежності від реципієнтів.Англійський драматург Б. Шоу створив інтелектуальну драму, у якійпарадоксально переосмислив міфологічний прототекст. У п’єсі йдеться просвоєрідний експеримент, тому твір розглядається з точки зору психологічногофеномена – ефекту Пігмаліона.

##submission.authorBiography##

Вікторія Соколова
Соколова Вікторія Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоріїлітератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету іменіЛесі Українки
Опубліковано
2019-12-29
##submission.howToCite##
Соколова, В. (2019). Гендерні трансформації мотиву про Пігмаліона (Олена Пчілка, Леся Українка, Б. Шоу). Волинь філологічна: текст і контекст, (28), 96 - 119. Retrieved із https://volyntext.eenu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/871