Генераційна ідентичність порубіжної доби: «діти» cоntra «батьки»

  • Сергій Романов
Ключові слова: покоління, автор, досвід, твір, стиль, епоха, традиція, модернізм

Анотація

У статті розглянуто феномен українського модернізму як важливої епохи вісторії української літератури. Акцент зроблено на авторській присутності влітературному процесі. У порівняльних контекстах проаналізовано існуванняканону як естетичного явища культури. До уваги також узято історичні,громадсько-політичні, філософські та психологічні координати часу. Окремоідеться про гендерні позиції письменників та критиків. Таким чином, літературніявища увиразнено в усій повноті онтологічних полів.

##submission.authorBiography##

Сергій Романов
Романов Сергій Миколайович – доктор філологічних наук, доцент кафедри теоріїлітератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки
Опубліковано
2019-12-29
##submission.howToCite##
Романов, С. (2019). Генераційна ідентичність порубіжної доби: «діти» cоntra «батьки». Волинь філологічна: текст і контекст, (28), 225 - 241. Retrieved із https://volyntext.eenu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/880